Do wolonatriuszy

Poszukujemy wolontariuszy do prowadzenia na FB tematycznych fanpage. Zgłoszenia ślijcie na adresy z zakładki "Napisz do nas".

Szlak bojowy 27 WDP AK

 

Dołacz do akcji

Logowanie

Szczeciniacy, a zwłaszcza ci, z kresowym rodowodem stanowiący przecież trzecią co do wielkości zbiorowość kresową w Polsce doczekali się Uchwały Sejmiku woj.Zachodniopomorskiego w  70-tą Rocznicę Ludobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej..Uchwała została przyjęta przez aklamację.Ma to ogromne moralne i osobiste znaczenie; bo tam, pod kresową darnią, w nieznanych miejscach często niezidentyfikowanych zbiorowych mogiłach, bez krzyży spoczywają prochy ich Najbliższych.Polacy bez przerwy chcą albo muszą kogoś przepraszać.
Nie można dzielić ofiar na te ,,lepsze'' zamordowane w obozach zagłady, Katyniu i Jedwabnym, i te ,,gorsze'' zamordowane przez oprawców z OUN/UPA w nieludzki sposób.
Ciągle jeszcze występują spory czy mówić prawdę, czy milczeć, czy kłamać, a może fałszować.Dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że już się nie da tego dłużej fałszować.
Ta uchwała w pełni to odzwierciedla.Czekamy teraz na postawę najwyższych organów naszego państwa. Kultywowanie pamięci o ofiarach ludobójstwa, dokonanego przez Nacjonalistów Ukraińskich nie jest pielęgnowaniem złych uczuć w stosunku do bratniego narodu ukraińskiego.Warto aby pojęli i do głębi zrozumieli to rządzący.
Sprawdzian już niebawem podczas uroczystych obchodów jakie są zaplanowane na 11 lipca w Warszawie.

UCHWAŁA NrXXV/331/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie stanowiska w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa w 70. rocznicę rzezi na Kresach Południowo - Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/179/01 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24, poz. 456 ze zm.)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§1

  1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa w 70. rocznicę rzezi na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Marek Tałasiewicz

 

Załącznik do Uchwały NrXXV/331/13

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 maja 2013 r.

Stanowisko Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa w 70. rocznicę rzezi na Kresach Południowo- Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, dając należne świadectwo pamięci, oddaje hołd Polakom i obywatelom polskim innych narodowości z Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, pomordowanym, okaleczonym i poddanym cierpieniom przez nacjonalistów z Ukraińskiej Powstańczej Armii i innych ukraińskich formacji zbrojnych.

Pamiętając o ofiarach ludobójstwa, dziękujemy wszystkim Ukraińcom, którzy z narażeniem życia własnego i swoich bliskich, w akcie współczucia i humanitaryzmu, ratowali swoich polskich sąsiadów.

Jako mieszkańcy pogranicza polsko-niemieckiego wyrażamy przekonanie, że jedynie działania oparte na prawdzie i uczciwości stanowią fundament porozumienia polsko-niemieckiego. Te same wartości powinny tworzyć podstawę kształtowania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Ukrainy w nowoczesnej Europie. Jesteśmy przekonani, że nie można tego dokonać bez pamięci o ofiarach konfliktu i pełnego wyjaśnienia tragicznych okoliczności zbrodni.

Stanowisko otrzymują:

  1. Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej;
  2. Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej;
  3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  4. Przewodniczący Sejmików Województw;
  5. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Uzasadnienie

W 2011 r. do Kancelarii Sejmiku wpłynął wniosek Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie dot. podjęcia przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwały dot. uczczenia 68 rocznicy mordów - ludobójstwa ludności polskiej dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię, na Wołyniu - Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Z podobnym wnioskiem w marcu 2012 r. oraz w styczniu 2013 r. zwróciło się Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

W odpowiedzi na powyższe wnioski oraz widząc potrzebę uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa na Kresach Południowo - Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej przez radnych Województwa Zachodniopomorskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego występuje z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa w 70. rocznicę rzezi na Kresach Południowo - Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

Marek Tałasiewicz

Kresowy Serwis Informacyjny

Serwis o Wołyniu

Serwis o Kresach

Polecane filmy

Wieczna Chwała Bohaterom

PAMIĘTAJ PAMIETAĆ

Zostań sponsorem serwisu

poprzez zamieszczenie w TYM miejscu swojej reklamy.

Zamówienie banneru reklamowego kliknij TU

Statystyki

Użytkowników:
6
Artykułów:
509
Odsłon artykułów:
3876321

Odwiedza nas 501 gości oraz 0 użytkowników.

 
Copyright © 2004 r. 27 WDP AK
Wykonano w Agencji Reklamowej Bartexpo