Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 4626

Minęły dwa miesiące kiedy na sesji Rady Miasta przyjęta została Uchwała w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin – Ofiar Wołynia. 1 lipca uroczyście zostały wkopane dwie tablice o  w/w nazwie i oto już  miedzy 25-30 lipca owe tablice zniknęły zapewne zostały usunięte przez nieznanych sprawców – czytaj neobanderowców zamieszkujących w naszym mieście.  Zwróciłem się po tym fakcie do Zarządu Dróg i Mostów Urzędu Miasta o jak najszybsze oznakowanie naszego skweru.

Obiecano mnie ze do 1 września tablica będzie zamontowana niestety nie dotrzymano słowa powtórny monit i ostateczny termin wyznaczono na 15 września i prawie dotrzymano słowa tablicę zamontowano 16 września.

Równocześnie Środowiska Kresowe ustawili 17 września na Skwerze Wołynia symboliczny Krzyż brzozowy który jest widocznym znakiem męczeństwa 200 tysięcy rodaków zamordowanych w okolicznościach o których współczesny człowiek nie jest ani pojąc ani uwierzyć.  Uważamy bowiem, że Skwer Wołynia powinien być miejscem zadumy nad tragicznym losem naszych Rodaków.

Natomiast należą się słowa podziękowania Zarządowi Dzielnicy Śródmieście na terenie której znajduje się skwer który wyszedł naprzeciw staraniom środowisk kresowych aby to miejsce było godne reprezentowane. Oto w/w Zarząd wyłożył środki pieniężne aby droga która przecina skwer wyłożyć kostką i prace zostały już wykonane i faktycznie ta inicjatywa podniosła bardzo estetykę skweru..

Dzisiaj udostępniam pełna listę Radnych Miasta Lublin ponieważ okazuje się że byli obecni wszyscy 31 Radnych na powyższej sesji i głosowało za skwerem tylko 16 co stanowiło kworum dzięki czemu  Uchwała została przyjęta.

Głosowanie o Skwer Ofiar Wołynia - Radnych Miasta Lublin

Wynik głosowania numer 9. Treść : druk nr 983-1 – Projekt  Mieszkańców  2013-06-27 10:36

 

Nr

Karta

Nazwisko i Imię

Za

Przeciw

Wstrzymał się

Klub

1

7268293

Banach Mariusz


 

 

Wspólny Lublin

2

6358539

Bednarczyk Jacek

V

 

 

PO

3

7236226

Dados Elżbieta


 

 

Wspólny Lublin

4

6391399

Daniewski Leszek


 

 

PO

5

7236233

Dreher Piotr


 

 

PO

6

11208046

Drozd Zdzisław

V

 

 

PiS

7

6377220

Gąbka Jan


 

 

Niezrzeszony

8

7253509

Jakubowski Marek

V

 

 

Wspólny Lublin

9

7218336

Jezior Dariusz

V

 

 

PiS

10

6374408

Jurkowski Zbigniew

V

 

 

PO

11

6390472

Kowalczyk Piotr

V

 

 

Wspólny Lublin

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

12

6359395

Krakowski Wojciech


 

 

PO

13

6360672

Krawczyk Michał

V

 

 

PO

14

6359558

Kuty Piotr

V

 

 

Niezrzeszony

15

7221225

Ławniczak Zbigniew


 

 

PO

16

7251590

Mach Jadwiga

V

 

 

Wspólny Lublin

17

6377097

Madejek Jan


 

 

PO

18

6357262

Mroczkowska Elżbieta

V

 

 

PO

19

7267851

Nowak Marcin


 

 

Wspólny Lublin

20

6393536

Pakuła Jarosław

V

 

 

PO

21

6359777

Pitucha Tomasz

V

 

 

PiS

22

7219654

Podgórski Stanisław

V

 

 

PO

23

7221068

Pogorzałek Marcin


 

 

Wspólny Lublin

24

7217642

Ryba Mieczysław


 

 

PiS

25

7235817

Siczek Krzysztof


 

 

Wspólny Lublin

26

7269035

Stepaniuk Beata


 

 

PO

27

6392834

Suchanowska Małgorzata

V

 

 

PiS

28

7268615

Targoński Zbigniew

V

 

 

Wspólny Lublin

29

7253831

Tułajew Sylwester


 

 

Przewodniczący Klubu Radnych PiS

30

6373413

Wcisło Marta

V

 

 

PO

31

6359818

Zaczyński Mateusz

 

 

 

PO

 

 

Razem

16

0

0

 

Zastanawiające jest ze wielu Radnych w czasie głosowania wyszło z sali lub nie podjęli głosowania. O co tutaj chodziło – czy chciano doprowadzić do braku kworum - jakie wówczas by podjął kroki Przewodniczący Rady Miasta trudno powiedzieć  ale wyraźnie wielu Radnych dążyło do zamieszania w sprawie powyższej nazwy. Udostępniam powyższą listę aby Lublinianie wiedzieli kto upomniał się o pamięć 200 tysięcy Polaków zamordowanych przez zbrodniarzy z UPA a którzy położyli własne układy  ponad przerwaniem zmowy milczenia o największej zbrodni na Rodakach aby również podjęli właściwe decyzje przy najbliższych wyborach do Rady Miasta.

Podczas gdy na ulicach Lublina zbierane zostały popisy o nazwę „Skwer Ofiar Wołynia” oraz „11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian” propaganda Ukraińska w naszym mieście nie była bierna.  Urząd Miasta Lublin jakoś w tym czasie znajduje środki pieniężne aby przy zbiegu ulic Ruskiej i Podzamcze w tych dniach przygotować do otwarcia Skwer  Tarasa Szewczenki Ukraińskiego poety i malarza - żył w latach 1814 – 1861. Prace przebiegały bardzo szybko, dokonane zostało nasadzenia wielu roślin, wyłożone zostały kostką alejki,  zamontowane zostały nowe ławki, stanęła też tablica informująca, że miejsce nosi imię Tarasa Szewczenki.  Tak aby 20 czerwca 2013 z udziałem Prezydenta Miasta Lublina  Krzysztofa Żuka, Ambasadora Ukrainy w Polsce Markijan Malśkyj, Marszałek Województwa Lubelskiego, Arcybiskupa Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, przedstawicieli ukraińskich miast partnerskich  oraz młodzieży ukraińskiej kształcącej się w Lublinie dokonać uroczystego otwarcia.

Na uwagę zasługuje fakty że głosowanie nad powyższa nazwą skweru miało miejsce 31 maja 2012 roku Za uchwałą głosowało 14 radnych, pięciu wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Wniosek o nada­nie Skwerowi imienia Szew­czen­ki złożył do władz mia­sta były kon­sul ge­ne­ral­ny Ukra­iny w Lu­bli­nie Wła­dy­sław Ka­new­skyj oraz Grze­gorz Ku­pria­no­wicz  prezes Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie i konsul honorowy Ukrainy w Chełmie również rektor Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz UWAGA projekt uchwały w tej sprawie przygotował również prezydent Lublina ( Nasze Miasto 16.05.2012 ). Jakoś Prezydent Miasta Lublina nie wpadł na pomysł aby również przygotować projekt uchwały o nadanie w naszym mieście  jednemu  ze Skwerów nazwy Ludobójstwa na  Wołyniu.

Dlaczego natomiast Skwer Szewczenki w Lublinie oto tłumaczy to dobitnie Vladyslav Kanevskyi, konsul generalny Ukrainy w Lublinie czytuję „bo zbiór jego wierszy i poematów "Kobziarz", za sprawą lubelskiego naukowca Piotra Kuprysia, został przetłumaczony na język polski” – ale argument. Natomiast czy należało tutaj podnosić fakt terenu Skweru Szewczenki który jakoby historycznie był związany on ze społecznością grekokatolików – o co tutaj chodziło bo to nie jest takie pewne. Ponieważ już w 1447 r powstała drewniana cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie ufundowana przez księżną kijowską Marię Iwanowną a wówczas i teren okalający należał do cerkwi - dopiero w 1596 roku w Brześciu została zawarta unia kościelna. Faktem jest że świątynia była przez kilka dziesięcioleci  przedmiotem zażartego sporu między prawosławnymi a unitami o prawo własności cerkwi gdzie w XVII wieku kilkakrotnie przychodziła z rak do rak. Jednak batiuszki inaczej popy nie tylko toczyli spory pomiędzy sobą o prawo własności oto w Archiwum Państwowym w Lublinie przechowywane są rękopisy z których się dowiadujemy że w XVI wieku istniał spór między parafią prawosławną a proboszczem kościoła katolickiego pw. św. Mikołaja na  Czwartku o łan ziemi położonej między cerkwią a kościołem. Nie ulega więc wątpliwości że teren Skweru Szewczenki przynależeć może do kościoła pw. św. Mikołaja. Natomiast czy należało podnosić tutaj własność grekokatolików którzy utożsamiani są z nacjonalizmem i kultem zbrodniarzy z UPA i SS Galizien do tego terenu – komuś na tym zależało.

Od 1997 r wspólnota greckokatolicka w Lublinie posiada cerkiew p.w. narodzenia Najświętszej Marii Panny znajdującą się w Muzeum Wsi Lubelskiej która jest obiektem muzealnym i jednocześnie pełni funkcje kultową. Została ona przeniesiona  z Tarnoszyna  (obecny powiat Tomaszów Lubelski) wcześniej została wzniesiona w Uhrynowie (dawny powiat Sokalski, woj. Lwowskie) w 1759 r.

Urząd Miasta Lublin posiadał znaczne środki pieniężne na zagospodarowanie skweru Szewczenki nadmieniam że inicjatorzy Obywatelskiego Projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie nadania skwerowi w granicach administracyjnych miasta Lublin nazwy Skwer Ofiar Wołynia złożą stosowne pisma o zagospodarowanie skweru oraz o środki pieniężne na pamiątkowy obelisk.

Jak Urząd Miasta  potraktuje miejsce które symbolicznie będzie widocznym znakiem pamięci o największej zbrodni dokonanej przez UPA-OUN oraz miejscowych Ukraińców na Rodakach zamieszkujących na Wołyniu i Kresach Wschodnich powiadomimy niezwłocznie.

Zdzisław Koguciuk