Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 4509

W roku 2014 przypada 70. Rocznica Akcji BURZA na Kresach IIRP. Kresowy Serwis Informacyjne zwraca się do czytelników z prośbą o nadsyłanie materiałów związanych z Burzą na Kresach takich jak: wspomnienia, opisane skany fotografii, dokumentów, rozkazów.... .

Materiały dot. Burzy na Wołyniu prosimy wysyłać do 15 grudnia.
Materiały dot. Burzy w pozostałych okręgach i obwodach do 31 marca 2014r.
Materiały prosimy wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

A oto kilka słów o Burzy (fragmenty) - "Drogi Cichociemnych"

------

Wybierając odpowiednią drogę dalszego postępowania oparto się na następujących pewnikach:

- nie wolno dopuścić do utraty naszych praw, wypływających z pierwszeństwa Polski w walce przeciwko Niemcom, przez stwarzanie pozorów, żeśmy tej walki zaniechali;

- kontynuując walkę przeciw Niemcom, przyśpieszamy wprawdzie wkroczenie wojsk sowieckich na nasze ziemie ale jest to mniejsze zło aniżeli ewentualne Wyklinowanie nas z obo­zu aliantów;

- w ówczesnym układzie stosunków politycznych i rażącej dysproporcji własnych sił wojskowych wobec Niemców, jak również wobec groźnej niewiadomej sowieckiej, niezależnie od dawniej postanowionego powstania powszechnego, należy tak­że przygotować się do innej formy walki w postaci „ wzmożonej akcji dywersyjnej ” na wszystkich ziemiach Rzeczypospolitej.

W wyniku całokształtu politycznych i wojskowych warun­ków na przełomie 1943/1944 r. na rozkaz Rządu RP Komenda Główna AK utrzymując w mocy plany powstania powszechne­go zarządziła działania o nieco innym charakterze. Stało się to na mocy Instrukcji Rządu RP i Naczelnego Wodza dla Kraju z 27października 1943 r. oraz rozkazu dowódcy AK z 20 listo­pada 1943 r., w którym „wzmożona akcja dywersyjna ” otrzy­mała kryptonim „Burza”: Najbardziej istotne postanowienia tego rozkazu mówiły:

Cel i zadania Burzy

- Podkreślenie woli bicia Niemców i to nawet w wypadku niekorzystnego dla nas stosunku sił, czyli wśród okoliczności nie zezwalających na podjęcie powszech­nego powstania, oraz samoobrona przed wyniszczeniem nas przez wycofujących się Niemców.

Wykonanie Burzy

- Działania będą polegały na zaciętym nękaniu cofających się staży tylnych niemieckich (ewentual­nie oddziałów tylnych straży tylnej), na silnej dywersji no głębokości terenu, w szczególności na komunikacje.

Uruchomienie Burzy - Rozkaz do Burzy zostanie wydany Komendantom Okręgów w momencie odwrotu Niemców   poprzez ziemie polskie przy pomocy specjalnego hasła radiowego.

W wypadku nieotrzymania rozkazu do uruchomienia Burzy do momentu w którym nastąpił odwrót Niemców, dowódcy te­rytorialni wszystkich szczebli rozpoczynają walkę z własnej ini­cjatywy. Zadania oddziałów biorących udział w Burzy kończą się s chwilą nadejścia Rosjan”.

Praktycznie „Burza” była lokalnym powstaniem w tych okręgach, z których Niemcy już odchodzili. Zapewniała ona przy tym dalszy udział Polski w wojnie z Niemcami, ale oszczędzał nadmiernych strat własnych wszędzie tam, gdzie Niemcy jeszcze mocno siedzieli i mieli zbytnią przewagę.

Niezależnie jednak od walk „ Burzy " rozgrywanych w okrę­gach z których Niemcy jut odchodzili, w innych częściach Kraju była stale prowadzona w dalszym ciągu normalna walka bieżąca.

W myśl "Burzy" poszczególne okręgi wystawiły następujące siły:

- Okręg Wilno i Nowogródek: zgrupowania 1, 19 i 20 dywi­zji piechoty AK,

- Okręg Brześć n. Bugiem: zgrupowania 30 dywizji piechoty AK.

- Okręg Wołyń: zgrupowania 27 dywizji piechoty AK,

- Okręg Lwów: zgrupowania 5 dywizji piechoty AK

- Okręg Lublin: zgrupowania 3, 9 i 13 dywizji piechoty AK.

- Okręg Białystok: zgrupowania 18 i 29 dywizji piechoty AK.

- Obszar Warszawa: zgrupowania 8, 10 i 28 dywizji piecho­ty AK

- Okręg Radom (Kielce): zgrupowania 2 i 7 dywizji piechoty AK

- Okręg Kraków: zgrupowania 6, 22 i 24 dywizji piechoty AK