Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 4612

 

4 stycznia 1944 wojska 1 Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej przekroczyły granicę ZSRR z Polską w rejonie Rokitna. W tej sytuacji dowództwo Okręgu AK Wołyń zdecydowało się przystąpić do realizacji planu „Burza” na Wołyniu.
Komendant Okręgu Kazimierz Bąbiński „Luboń” planował stworzenie jednostki bojowej wielkości korpusu, której zadaniem byłaby walka z cofającymi się Niemcami i wystąpienie wobec Armii Czerwonej w roli gospodarza Wołynia.
15 stycznia 1944roku, w lasach okolic Kowla i Włodzimierza Wołyńskiego, w ramach Akcji Burza na Wołyniu przeprowadzono mobilizację kilkunastu roczników Polaków.

W dniu  28 stycznia 1944 r. na odprawie oficerów sztabu w miejscowości Suszybaba podjęto decyzję powołania do życia przedwojennej 27 Dywizji Piechoty, którą wkrótce nazwano 27 Wołyńską Dywizją Piechoty AK. W organizacji dywizji nawiązano do przedwojennych tradycji 27 Dywizji Piechoty, 13 Dywizji Piechoty oraz Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Zachowano przy tym dawną numerację pułków. Wychodząc z powyższych przesłanek zorganizowano dwa zgrupowania pułkowe: kowelskie p.k. „Gromada”i włodzimierskie p.k. „Osnowa”.

Katedra Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie, 31 stycznia 2016 r. o godz. 13:00  była miejscem obchodów 72. rocznicy Burzy na Wołyniu i powstania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

W uroczystościach udział wzięli kombatanci kresowej AK wśród których najliczniejszą grupę stanowili Obrońcy Wołynia-Żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, samoobrony i wołyńskiej konspiracji.  Ponadto w uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści, mieszkańcy Warszawy  oraz licznie zgromadzona młodzież.

Szczególnym gościem był syn generała Tadeusza Komorowskiego „Bora”, który 20 listopada 1943r. wydał rozkaz do Akcji Burza na Kresach co w konsekwencji skutkowało początkiem Akcji Burza na Wołyniu.

Dość liczną grupę stanowiły  Grupy Rekonstrukcji Historycznej i poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, GRH oraz szkół,i stowarzyszeń i organizacji społecznych jak m.in.:

*  Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity” im. Marsz. J. Piłsudskiego z Otwocka.
* Oddział Historyczny Wojskowej Akademii Technicznej - Warszawa
* Muzeum Ziemi Mińskiej - Mińsk Mazowiecki
* OSP Józefów
* Stowarzyszenie Legii Nadwiślańskiej - Warszawa
* GRH Win Warszawa
* Stowarzyszenie Bezpieczna Młodość im. Grzegorza - Józefów
* Stowarzyszenie.Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński” - Warszawa
* Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Radosław”-Warszawa
* Stowarzyszenie Historyczne Cytadela - Warszawa
* Okręg Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy AK
* Zw. Komb. RP i Byłych Więźniów Politycznych koło nr 13 - Rembertów
* Światowy Związek Żołnierzy AK Warszawskie Koło Obwodu „Mewa-Kamień”
* Strzelecka 1009 im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich - Mińsk Maz.
* Szkola Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii - Dębe Wielkie
* Szkoła Podstawowa im. AK - Kołbiel
* Gmnazjum Publiczne im. Oskara Kolberga - Kołbiel
* Szkoła nr 70 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich - Warszawa Radość
* Tow. Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im, gen. E. Różyckiego w Opolu.

Szczególne wrażenie na przybyłych do Katedry Polowej WP zrobił „Dekalog Polaka” który w homilii wygłosił przewodniczący mszy, kapelan OW ŚZŻ AK płk. Andrzej Jakubiak.

Jak co roku, uroczystość uświetnił Chór AK „Nowogródzkie orły.

Po uroczystej mszy odbyło się spotkanie pokoleniowe w którym udział wzięli kombatanci i potomkowie żołnierzy 27 WDP AK.

To właśnie żołnierze uhonorowali potomków oraz przyjaciół OW Światowego Związku Żołnierzy AK pamiątkowymi odznakami i medalami za wspieranie i propagowanie etosu  żołnierza Kresowej Armii Krajowej i szlaku bojowego 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.


Odznakę „BURZA” otrzymał kapelan 27 WDP AK, ks.płk Andrzej Jakubiak.

Dużą Odznakę 27 WDP AK otrzymali:

* Grupa Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Akademii Technicznej

* Artur Piętka

* Kresowy Serwis Informacyjny.

Srebrny Medal 27 WDP AK otrzymali:
* Beata Nowicka - Dyrektor Chóru AK „Nowogródzkie Orły”   

* Tomasz Karasiński - Komendant Stowarzyszenia „RADOSŁAW”

* Lech Piątkowski - potomek żołnierza 27 WDP AK ze szczecińskiego środowiska żołnierzy 27 WDP AK.

Brązowy Medal 27 WDK AK otrzymali:

* Dariusz Parzyszek - Stowarzyszenie „CYTADELA”

* Andrzej Ziółkowski D-ca Legii Akademii Wojskowej Akademii Technicznej

* Leszek Rysak - Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

* Elżbieta Sadzyńska - red. „Polsce Wierni”.

Po ceremonii uhonorowania, mimo złośliwości przedmiotów martwych odtworzony został wykład nieobecnego z powodów zdrowotnych prof. Władysława Filara a następnie głos zabrał Prezes  Środowiska Żołnierzy 27 WDP AK w Szczecinie Jerzy Mużyło.
W swoim wystąpieniu nawiązał do stale zmniejszającej się liczby kombatantów którzy niestety odchodzą na „wieczną Wartę”. Prezes Mużyło jest synem żołnierza 27 WDP AK dlatego przygotował i omówił wizualizację rekonstrukcji sztabu w miejscowości Syszybaba położonej w gminie Kupiczów powiatu Kowelskiego, gdzie 28 stycznia 1944r. odbyła się narada oficerów, na której podjęto decyzję formowania dywizji wg. etatu przedwojennej 27 Wołyńskiej Dywizji w Kowlu.
Po wystąpieniach był czas na „spotkania po latach”  gdzie przy herbacie z ciasteczkiem żołnierze wspominali swój szlak bojowy.

       


Foto: Ireneusz Domżalski KSI