Do wolonatriuszy

Poszukujemy wolontariuszy do prowadzenia na FB tematycznych fanpage. Zgłoszenia ślijcie na adresy z zakładki "Napisz do nas".

Szlak bojowy 27 WDP AK

 

Dołacz do akcji

Logowanie

Jak twierdzą naukowcy i dowodzi praktyka ?emocjonalna? pamięć o wydarzeniach z przeszłości żyje właściwie przez dwa pokolenia. Pokolenie świadków i uczestników wydarzeń historycznych jest najbardziej zaangażowanym w utrwalanie tej pamięci w świadomości społecznej. Drugie pokolenie mimo, że podchodzi do sprawy mniej emocjonalnie, to jednak  wychowane na  żywej pamięci i jest również zaangażowane, ale następne pokolenia powoli tracą zainteresowanie  przeszłością na rzecz przyszłości. Jakby na to nie patrzeć jest to naturalna kolej rzeczy i do nikogo nie można mieć o to pretensji. To co dziś się dzieje jutro będzie już historią przykrywającą to wszystko co działo się wczoraj. Mając to na uwadze nie można pozwolić sobie na zmarnowanie czasu jaki nam został. Z dnia na dzień ubywa bezpośrednich uczestników wydarzeń historycznych które chcemy utrwalić w świadomości narodowej a drugie pokolenie jest również poważnie przerzedzone z wielu różnych powodów. Zatem jest to: ostatni dzwonek na przygotowanie godnych obchodów okrągłej rocznicy powstania i walk tej zapomnianej kresowej dywizji w tym jej udziału w akcji ?Burza?. Blisko pół wieku historia tej formacji była skrzętnie pomijana a nawet ukrywana w życiu naszego społeczeństwa. Ostatnie dwadzieścia parę lat demokracji również  jakoś nie sprzyjało popularyzacji tej formacji wojskowej wpisującej się swoimi dokonaniami w etos Armii Krajowej. Dywizja wystawiona przez skrwawiony Wołyń, okaleczony przez trzech wrogów narodu polskiego, sowietów, Niemców i ostatecznie przez nacjonalistów ukraińskich, została trafnie określona przez prof. W. Filara: fenomenem Polski podziemnej. Śmiało można też powiedzieć, że to ewenement w skali całej, okupowanej, Europy. Przy tym wszystkim tak haniebnie zdradzonej i podstępnie rozbrojonej na drodze ku walczącej Warszawie. Kto o tym pamięta i wspomina poza garstką pozostałych przy życiu żołnierzy?  Na szlaku bojowym pozostało bardzo wiele grobów, zarówno na znanych nam cmentarzach  jak w miejscach dziś trudnych do odnalezienia. Nadal jest wiele rodzin poszukujących śladów po swoich bliskich, poległych po lasach i mokradłach Wołynia.. Pamięć o wszystkich poległych w boju i tych co ginęli później w zniewolonej ojczyźnie, obliguje nie tylko potomków ale przede wszystkim nasze państwo do uhonorowania patriotów walczących o  naszą niepodległość. Brak szacunku dla przeszłości godzi w przyszłość narodu. Historia 27 WDP AK zaczyna się od momentu konspiracji poprzez samoistnie powstające formacje  samoobrony i pierwsze oddziały AK. Nie można zapomnieć, że wszystko to było kamieniem węgielnym pod utworzoną w styczniu 1944 r. 6,5 tys. dywizję. A  powstawała ona dosłownie w ogniu walki zarówno z OUN-UPA jak i głównym okupantem niemieckim. Jako pierwsza wzięła udział w akcji ?Burza?. Wszystko to działo się przy olbrzymim wysiłku  lokalnego społeczeństwa polskiego znajdującego się w dramatycznej sytuacji życiowej. Dla garstki żyjących jeszcze byłych prawdziwych żołnierzy tej dywizji jest to ostatni moment na spotkanie i godne uczczenie tej rocznicy. Tym samym rośnie znaczenie tej rocznicy, bo następna tak okrągła jest wielką niewiadomą.  Czas ucieka i na wiele spraw może niestety być za późno, ale jak mawiają Francuzi mleko już się rozlało i warto zrobić ile można. Faktem jest, że byli żołnierze już dostatecznie się nawojowali najpierw karabinami, później piórami o prawdę i godność narodową. Dlatego dziś kto inny powinien przygotować te obchody i oddać im honory. To państwo polskie jest dłużnikiem patriotów z Armii Krajowej, niezależnie od tego gdzie przelewali krew , czy to w Warszawie, czy w Wilnie, czy na Wołyniu czy gdzie indziej. Nie mniej to OW ŚZZ AK powinien być inicjatorem i koordynatorem obchodów, ponieważ u podstaw powstania tego związku legły pewne idee i zobowiązania zarówno wobec żywych jak i nieżyjących żołnierzy, towarzyszy broni. To ten związek, zarówno OW jak i zarząd główny  ŚZZ AK ma nie tylko zobowiązania ale i umocowania prawne by wystąpić ze stosowną inicjatywą do odpowiedzialnych władz i instytucji państwowych o przygotowanie godnych obchodów. Przypomnieć warto, że istnieją takie instytucje jak : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ? polska organizacja państwowa zajmująca się kultywowaniem pamięci walki i męczeństwa narodu polskiego ( do niej powinny trafić stosowne wnioski w sprawie zajęcia się cmentarzami  i mogiłami żołnierzy 27 DP, nie tylko z okazji tej rocznicy ale w przyszłości, gdy zabraknie potomków ) Instytut Pamięci Narodowej ? który odpowiada nie tylko za pamięć narodową ale również za sferę edukacyjną (konspiracja, samoobrona i 27 WDP AK  to następna odsłona tragedii Wołynia po ?Rzezi Wołyńskiej?  dlatego pod ten adres powinny trafić następne wnioski)   Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ? polski centralny urząd administracji rządowej, którego zadaniem jest podejmowanie działań w celu zapewnienia kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego niezbędnej pomocy i opieki oraz należnego im szacunku i pamięci i  Armia  Polska spadkobierczyni  Armii Krajowej a tym samym 27 WDP. ( Np. jednostka woskowa  ?Grom? za patronów przyjęła cichociemnych w tym i tych co walczyli w szeregach 27 DP ). Oczywiście należy pamiętać o zawsze przychylnej  Akademii Obrony Narodowej. Przy tym wszystkim nie wolno zapominać o władzach samorządowych i szkołach tych terenów gdzie znajdują się  zarówno mogiły, ale i jeszcze żyjący żołnierze 27 WDP AK. Warto pomyśleć o aktywnym współdziałaniu z takimi szkołami jak: Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Skrobowie, Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Czarnej Dąbrówce, Gimnazjum im 27 WDP AK w Swieszynie, Gimnazjum nr 14 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie, Szkoła Podstawowa w Rudzie Huta  im. por. Zbigniewa Twardego c. c., ps. ?Trzask? d-cy III batalionu 50 pp. 27 WDP AK  i innymi nie tylko imienia 27 DP ale im. Armii Krajowej lub bezimiennymi. Inwestycja w młodzież jest nie do ocenienia.

W pierwszej kolejności wypadałoby powołać Honorowy Komitet Obchodów złożony z takich autorytetów jak np.: prof. Władysław Filar , Władysław Siemaszko ( jeżeli nie fizycznie to duchem) , Andrzej Żupański, ?? ?????????.    których podpisy pod wnioskami do stosownych władz i instytucji nie mogą być zbagatelizowane.  Następny krok to : Wykonawczy Komitet Obchodów i Biuro Prasowe, złożony z osób zainteresowanych godnymi obchodami i mającymi pojęcie jak to zrealizować. Powstanie i walki 27 WDP AK to ważny fragment najnowszej historii narodowej, historii oręża polskiego, kontynuacja wielowiekowych tradycji narodowo wyzwoleńczych  Wołynia. Nie wchodząc w zbyt odległe czasy wystarczy  przypomnieć, że właśnie stąd pochodziła słynna : Jazda Ochotnicza Wołyńska Majora Feliksa Jaworskiego i znany oddział ppłk. Leopolda Lisa-Kuli zorganizowany pod Włodzimierzem oraz wiele innych formacji powstańczych. Tragiczny finał związany ze zdradzieckim rozbrojeniem 27 WDP AK, to kropka nad ostatecznym losem polskości ziem Wołynia i ostatni akord patriotycznego zrywu mieszkańców tej części dawnej RP. Pozostały nam tylko wspomnienia i pamięć o którą trzeba dbać by nie zaginęła, mimo upływu lat i różnych zawirowań politycznych. Ważnym elementem jest popularyzacja tej części historii którą przez wiele lat PRL-u skutecznie wymazywano ze świadomości naszego społeczeństwa. Tu olbrzymia rola Biura Prasowego aby nagłaśniać każdy krok zmierzający do godnego uczczenia tej rocznicy. Tymi krokami powinny być:

1)Wnioski o pośmiertne awanse przykładowo dla takich osób jak: Władysław Czermiński  doskonały dowódca i strateg, Kazimierz Bąbiński praktyczny twórca 27 dywizji  oraz inni którzy zapisali się złotymi zgłoskami zarówno w pamięci wdzięcznych żołnierzy jak i  w całej historii dywizji. Jak można zapomnieć i nie uhonorować  Józefa Turowskiego nie tylko żołnierza ale i autora  wspaniałej książki, której podporządkował swoje życie, ?Pożoga : Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK?. To tylko przykłady osób. Wzorem może być np.: pośmiertny awans dla komendanta samoobrony Przebraża H. Cybulskiego.

2) Wnioski o opiekę nad mogiłach żołnierzy 27 WDP AK: zarówno na Ukrainie ( Zasmyki, Bielin inne) jak i w kraju. ( Ukłon do ROPWiM i Konsulatu na Ukrainie) Mogiły dowódców i żołnierzy rozrzucone są po całym kraju, nie wszędzie już można liczyć na żyjących krajan dlatego warto wystosować pisma do samorządów aby chociażby w dniu powstania i rozbrojenia dywizji złożono tam kwiaty i zapalono znicze.

3)Okolicznościowe medale z okazji 70 rocznicy powstania i walk 27 WDP AK i akcji ?Burza? ( Dywizja Wołyńska  była pierwszą która rozpoczęła tą akcję): w trzech  wersjach, jedna odznaczenie państwowe ( tu wniosek do stosownych władz)  dla żyjących jeszcze żołnierzy 27 WDP AK , druga wersja to odznaka  pamiątkowa 70 -lecia, wzorem  wydanej   wcześniej 50 ? lecie dla uhonorowania wszystkich tych co popularyzują wiedzę o 27 DP( np. płk Faszcza i inni ) i  duże pamiątkowe medale kolekcjonerskie: do rozprowadzenia wśród potomków i miłośników jak również kolekcjonerów (  obok efektów popularyzatorskich jeszcze możliwość pozyskania środków finansowych) popularyzujący i utrwalający pamięć o dywizji. Tym sposobem kontynuowana będzie tradycja walki o niepodległość. Tu  warto pamiętać, że  dn.16 czerwca 1921 r. we Włodzimierzu?   Walny Zjazd byłych wojskowych oddziałów powstańczych na Wołyniu  ustanowił Krzyża Powstańców Wołyńskich. Odznaczenie to miało charakter kombatancko - pamiątkowy i występowało w zależności od stopnia pod nazwami: Gwiazda Wołynia, Krzyż Powstańców Wołyńskich zwany również Krzyżem Wołynia lub Krzyżem Ochotniczym.

.4 ) Zorganizowanie wystawy o 27 WDP AK i akcji ?Burza?  w przestrzeni publicznej Warszawy i innych miastach oraz stała wystawa internetowa w porozumieniu z  Muzeum Armii Krajowej  im. Generała Emila Fieldora ?Nila? w Krakowie ( wzorem  takiej wystawy jest : http://www.ank.gov.pl/wolyn/index.htm dla której naturalną koleją rzeczy byłaby kontynuacja wydarzeń na Wołyniu :  spełniająca rolę nie tylko  informacyjną ale tę najważniejszą :edukacyjną.) Tu stosowne wnioski do IPN.

5)  Lekcje historii w szkołach plus ? Konkurs wiedzy o Wołyniu, konspiracji, samoobronie i 27 WDP AK? aż się prosi o jego ogłoszenie przy tak znaczącej rocznicy.

6 )Cykl spotkania z historią dywizji : poprzez Klub Grota Roweckiego i Dom Spotkań z Historią oraz Tomasza Kubę Kozłowskiego ? kolekcjonera i znawcę tematyki kresowej .

7)Publikacje rocznicowe w miejsce Biuletyn Informacyjny OW, którego już nie ma warto chociażby przy tak doniosłej rocznicy wydać  4 kwartalniki poświęcone historii dywizji, cel edukacyjny.

8) Ustanowienie nagrody literackiej im. ?Ziuka? Józefa Turowskiego dla najlepszego popularyzatora wiedzy o 27 DP. To rzeczywiście wymaga trochę wysiłku organizacyjnego ale jest to nie tylko uhonorowanie samego Turowskiego ale istotny element zabezpieczający przyszłą pamięć historyczną o dywizji.

9) Manifestacja  z apelem poległych na Skwerze Wołyńskim poprzedzona Mszą świętą .

10)XXXV Zjazd OW ŚZZ AK poświęcony zarówno samej rocznicy  ( tu kilka referatów o dywizji , wykonaniu np. ppłk. Faszczy,  Palskiego? ze słowem wstępnym prof. W. Filara ) a stawiający pytanie jak dokonać  w najbliższych latach właściwej sukcesji by zabezpieczyć pamięć o dywizji na przyszłość i zapobiec sytuacji ?ostatni gasi światło?.

Oczywiście to tylko propozycje dla osób umocowanych prawnie do działania: Zebrane podczas rozmów z potomkami żołnierzy 27 WDP AK  z różnych środowisk w kraju.

Kresowy Serwis Informacyjny

Serwis o Wołyniu

Serwis o Kresach

Polecane filmy

Wieczna Chwała Bohaterom

PAMIĘTAJ PAMIETAĆ

Zostań sponsorem serwisu

poprzez zamieszczenie w TYM miejscu swojej reklamy.

Zamówienie banneru reklamowego kliknij TU

Statystyki

Użytkowników:
6
Artykułów:
509
Odsłon artykułów:
4137717

Odwiedza nas 149 gości oraz 0 użytkowników.

 
Copyright © 2004 r. 27 WDP AK
Wykonano w Agencji Reklamowej Bartexpo

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych