Drukuj
Kategoria: Oddziały 27 WDP AK
Odsłony: 17156

Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej urodził się 6 stycznia 1926 roku w miejscowości Poworsk, powiecie Kowel. Jego rodzina pochodziła z Lwowa. Miał trójkę rodzeństwa, mama prowadziła gospodarstwo, a ojciec pracował na kolei. W 1939 roku ukończył szkołę podstawową w Poworsku i zdał egzamin do Technikum Mechanicznego w Kowlu. Z powodu wybuchu  II wojny nie kontynuował nauki. Ojciec jako legionista Piłsudskiego zaszczepił w nim miłość do ojczyzny, dlatego Pan Zając –dawny harcerz- chętnie wstąpił do konspiracji.

Należał do batalionu Sokoła, w pierwszej ---kompanii Kani, w pierwszej drużynie i pierwszym plutonie. W ramach akcji „Burza”, uczestniczył w akcjach „Stawki” i „Czmykos”. Na szlaku bojowym cierpiał głód, chłód i inne niedogodności powodowane brakiem zakwaterowania. 9 czerwca 1944 roku wraz z resztą batalionu przeszedł Bug, docierając na tereny województwa chełmskiego. 25 lipca 1944 roku w Kozłówce nastąpiło oficjalne rozbrojenie. Czesław Zając w 1947 roku otrzymał wezwanie do wojska. Nie przyznał się, że był żołnierzem 27 WDP AK, obawiając się represji. Po odbytej służbie wojskowej przez 36 lat pracował napracował na poczcie. W ostatnich latach życia pełnił funkcję prezesa chełmskiego koła 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. Zmarł we wrześniu 2009 roku.

 Za: http://redakcja.mam.media.pl/paper/preview/szko%C5%82a-wed%C5%82ug-blondyn%C3%B3w/11/3/4/