Drukuj
Kategoria: Oddziały 27 WDP AK
Odsłony: 7191

Pan Zbigniew Piasecki ze Szczecina jest wieloletnim członkiem naszego Stowarzyszenia. Harcerz z Ostroga nad Horyniem i syn zamordowanego w Katyniu chorążego Władysława Piaseckiego z 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. W latach wojny kpr. Zbigniew Piasecki używający pseudonimów „Czekolada” i „Różycki” był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem Powstania Warszawskiego 1944 roku. (...) Pan Zbigniew Piasecki nadesłał uzupełnioną o kolejne nazwiska i pseudonimy notatkę. Zawiera ona imienny wykaz znanych mu żołnierzy Armii Krajowej związanych z 19 Pułkiem Ułanów Wołyńskich.

Żołnierze Armii Krajowej rodem z 19 Pułku Ułanów Wołyńskich

# Hanna Zawistowska ps.”Hanka” córka pułkownika Dezyderiusza Zawistowskiego z 19 Pułku Ułanów uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim w jako sanitariuszka w Zgrupowaniu mjr.”Sosny”, ”Roga”, batalion ” Bończa II ”.

# Wanda Demczuk córka chorążego Dominika Demczuka była sanitariuszką w szwadronie 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w ramach 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej.

# Dominik Demczuk „Ryś” chorąży19 Pułku Ułanów Wołyńskich,. Twórca i szef i zastępca dowódcy szwadronu 19 Pułku Ułanów w 27 Wołyńskiej Dywizji A.K.

# Jerzy Demczuk syn chorążego Domonika Demczuka , ułan szwadronu 19 Pułku Ułanów w 27 Dywizji Wołyńskiej A.K.

# Henryk Migdał syn chorążego Migdała z 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, żołnierz 45 Pułku Piechoty, batalion”Gzymsa”. W 27 Wołyńskiej Dywizji A.K.

# Jerzy Nowakowski „Lis” syn starszego wachmistrza 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, żołnierz 45 Pułku Piechoty batalion ”Gzymsa”, 27 Wołyńska Dywizja A.K.

# Lucjan Paczewski „Finkarz” syn wachmistrza19 Pułku Ułanów Wołyńskich, żołnierz 45 Pułku Piechoty, Oddział por.”Bomby”, 27 Wołyńska Dywizja A.K.

# Zbigniew Piasecki „Czekolada”,”Różycki” syn chorążego Władysława Piaseckiego z 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, walczył w Powstaniu Warszawskim, Zgrupowanie płk.”Sławbora”, 72 Pułk Piechoty AK batatalion ”Miłosz” potem w 4 Pułku Piechoty Legionowej AK.

# Wacław Wiarkowski „Paluszek” wachmistrz 19 Pułku Ułanów Wołyńskich.W 1943 r walczył w 45 Pułku Piechoty AK , batalion” Gzymsa”, 27 Wołyńska Dywizja A.K.

# Antoni Tuhy do 1939 roku służył w 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. 45 Pułk Piechty, batalion”Gzymsa”. 27 Wołyńska Dywizja A.K.

# Jan Zandrowicz chorąży 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Powstaniu Warszawskim w sztabie płk.”Radwana”.

# Waldemar Zandrowicz „Długi” syn chorążego Jana Zandrowicza, w Powstaniu Warszawskim walczył w Zgrupowaniu ”Radosława”, żołnierz batalionu ”Parasol”.

# Jerzy Zawistowski „Zerwicz” syn pułkownika Dezyderiusza Zawistowskiego z 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, poległ w Powstaniu Warszawskim, walczył w Zgrupowaniu płk.„Sławbora”, batalion ”Miłosz”.

# Ipohorski-Lenkiewicz syn majora Mieczysława Ipohorskiego- Lenkiewicza z 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, Obwód Warszawski AK. batalion szkoleniowy.

 

Są to osoby, z którymi spotykałem się po wojnie na zjazdach 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. Z chorążym Janem Zandrowiczem widywaliśmy się podczas Powstania Warszawskiego.

Ułan Wołyński nr 26 czerwiec 2006 rok