Drukuj
Kategoria: Odeszli na "wieczną wartę"
Odsłony: 2297

Władysław FILAR, przed powstaniem 27. WDP AK, od 14 grudnia 1943 na rozkaz konspiracji podjął służbę w złożonym z Polaków 107 batalionie Schutzmannschaft, stacjonującym w niemieckich koszarach w Maciejowie, przeniesionym przez Niemców z Włodzimierza. W batalionie pełnił funkcję kierownika kancelarii, był jednym z ośmiu członków komórki konspiracyjnej.

Od 1944 roku Żołnierz I/50 pp 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej o pseudonimie "Hora" i "Wondra". Po przekroczeniu 4 stycznia 1944 granicy Polski przez Armię Czerwoną w rejonie Rokitna, komendant Okręgu Wołyń Armii Krajowej płk Kazimierz Bąbiński (ps. Luboń) wydał 15 stycznia 1944 rozkaz mobilizacji sił okręgu w ramach akcji „Burza”. W nocy z 20/21 stycznia grupa konspiracyjna z udziałem Władysława Filara doprowadziła do przejścia policjantów batalionu w szeregi Armii Krajowej. Batalion po dojściu w miejsce koncentracji we wsi Suszybaba, k. Kupiczowa (pomiędzy Włodzimierzem a Kowlem), po złożeniu przysięgi został wcielony do różnych kompanii formowanej tam 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Władysław Filar został wcielony do 3 kompanii I/50 pp i  służył początkowo pod rozkazami „Jura”a później Zbigniewa Ścibora-Rylskiego (ps. Motyl). Przydzielony został do prowadzenia ewidencji kompanii. Uczestniczył w walkach z oddziałami niemieckimi i UPA w Osiekrowie, Korytnicy, Sztuniu, w okrążeniu w lasach szackich, przeprawie przez Bug, w akcji „Burza” na Lubelszczyźnie (w rejonie Kamionki). Kompania została rozbrojona przez Armię Czerwoną 25 lipca 1944. Po rozbrojeniu dywizji, we wrześniu 1944 wcielony do ludowego Wojska Polskiego.

Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Medal Wojska (trzykrotnie) Krzyż Armii Krajowej, Brązowy Krzyż Zasługi. 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!!