Drukuj
Kategoria: Spis żołnierzy 27WDPAK
Odsłony: 11286

IDZIK Maria, s. Dederkały
IDZINIAK Stanisław "Buli", I/23 pp
IGNACIUK Leokadia "Lila", s. Stężarzyce
IGNACZAK Józef "Obrona", komp. warszawska, po Powst. Warsz. roboty przymusowe w Niemczech
IGNACZAK Weronika, k. Równe, aresztowana, skazana (NKWD)
IGNATOWICZ Edward "Zubaj" "Zabój", plut. łączn. "Osnowa"
IGRAS Marian "Kruczek", I/50 pp
ILCZUK Maria "Maczek" sanit., szpital Dywizji, areszt UB 6 m-cy
ILCZYŃSKA Maria "Lidia", sztab "Osnowa"
+ ILCZYŃSKI Jan Tadeusz "Wąska", I/45 pp, p. nad Stochodem
ILCZYŃSKI Mikołaj "Stary", k. "Osnowa"
ILINICZ Wincenty, k. Uściług, areszt NKWD wiosną 1940 r.
2004 ILNICKI Franciszek "Burza", I/19 p.uł.
IMIAŁIK Edward "Kruk" ppor., I/I43 pp
IMIAŁEK Henrvk L Kowel. wwiad KG AK
IMIAŁEK. Irena   Bożena  sanit.,, II/43 pp
IMIAŁEK Regina "Astra", s. Hołoby
INDULSKI Mieczysław "Kabel", I/45 pp
IRZYK Bolesław "Czerny""Adam" ppor., sztab dywizji na Lubelszczyźnie, areszt 1945 r. i 1947 r.
2001 ISAŃSKI Mieczysław "Emil", II/50 pp
IWANICKI N, k. Łuck, Dyr. Lasów Państw.
2008 IWANICKI Edward (Edmund) "Jaś", k. Krzemieniec, I/45 pp
+ IWANICKI Stefan, ksiądz, k. Krzemieniec, zg. w więzieniu w Równem
IWANICKI Stefan "N", I/45 pp
IWAŃSKI Emil, s. Julianów
IWAŃCZUK Franciszek "Bosman", I/43 pp, więź. 4 1. na Zamku w Lublinie
1999 IWAŃCZUK Tomasz "Witalis", I/43 pp
IWKO Józef "N", 1/43 pp
IWKO Karol "N", I/43 pp
IWKO Stanisław "N", 1/43 pp
IWKO Tomasz "N", I/43 pp
IŻYKOWSKI Witold "Student", k. Kowel